نویسنده = عباس فرهادی
تعداد مقالات: 1
1. نص، معنا و روابط بین الملل

دوره 12، شماره 29، پاییز 1389، صفحه 155-172

غلامرضا خواجه سروی؛ ابوذر فتاحی زاده؛ عباس فرهادی