نویسنده = محمدباقر قربان وند
تعداد مقالات: 1
1. زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی

دوره 12، شماره 29.1، تابستان 1389، صفحه 271-300

محمدباقر قربان وند