نویسنده = محمد شریف
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 13، زمستان 1383، صفحه 93-111

محمد شریف


3. واقعیت جرم

دوره 6، شماره 13، زمستان 1383، صفحه 111-133

محمد شریف