کلیدواژه‌ها = عدالت
تعداد مقالات: 4
1. مشارکت نهادهای غیردولتی در ایجاد و اجرای حقوق محیط‌ زیست اتحادیه اروپا

دوره 20، شماره 60، پاییز 1397، صفحه 237-259

10.22054/qjpl.2019.18537.1446

مسعود علیزاده؛ شهرام زرنشان؛ زهره دولت آبادی


2. تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی

دوره 17، شماره 47، پاییز 1394، صفحه 9-33

محمدجواد جاوید؛ عصمت شاهمرادی


3. بازخوانی دکترین مصلحت دولت در پرتو نظریه تعادل

دوره 17، شماره 47، پاییز 1394، صفحه 123-155

مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی


4. بررسی دلایل فروپاشی حکومت و تمدن باستانی هخامنشیان

دوره 8، شماره 21، پاییز 1385، صفحه 79-119

دکتر علی اصغر پورعزت؛ غزاله عطـار طاهـری