کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
تعداد مقالات: 23
1. انسانی شدن حقوق محیط زیست در پرتو کرامت انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/qjpl.2019.39239.2072

حسین رضازاده؛ عباسعلی کدخدایی


5. اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله ی شهروندی

دوره 19، شماره 57، زمستان 1396، صفحه 173-201

10.22054/qjpl.2017.14846.1353

عباس میرشکاری؛ مرضیه مختاری؛ جواد فراهانی


6. گسترۀ کپی رایت نسبت به اطلاعات دولتی

دوره 19، شماره 55، تابستان 1396، صفحه 109-140

10.22054/qjpl.2017.7785

محمد هادی میرشمسی؛ حسام جلائیان دهقانی


7. جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین المللی

دوره 18، شماره 54، بهار 1396، صفحه 171-196

10.22054/qjpl.2017.7431

محمود حاجی زاده؛ هیبت اله نژندی منش؛ محمدحسین زارعی


8. سازمان های غیردولتی بین المللی و نظارت بر حقوق بشر

دوره 18، شماره 53، زمستان 1395، صفحه 29-57

10.22054/qjpl.2017.7175

نیلوفر سعیدی؛ پوریا عسکری


9. «فطرت» یا «طبیعیت» بشر مناطی برای سد «نسبیت» در حقوق بشر

دوره 18، شماره 52، پاییز 1395، صفحه 59-85

10.22054/qjpl.2016.6791

محمد جواد جاوید؛ مصطفی شفیع زاده


12. حقّ جدایی جبران ساز در پرتو رویه قضائی ملّی و منطقه ای

دوره 16، شماره 46، تابستان 1394، صفحه 9-37

سیدقاسم زمانی؛ علی نواری


14. دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

دوره 16، شماره 44، زمستان 1393، صفحه 73-103

حسین شریفی طرازکوهی؛ جواد مبینی


16. نفوذ حقوق قراردادها در پرتو رویه قضایی اروپایی

دوره 15، شماره 42، زمستان 1393، صفحه 173-190

یوسف مولایی؛ ابراهیم شعاریان


17. بررسی ماهیت حقوق همبستگی: حقوق جمعی یا مردمی

دوره 15، شماره 41، پاییز 1393، صفحه 143-168

محمد علی صلح چی؛ رامین درگاهی


18. رواداری (تلورانس) در نظام بین المللی حقوق بشر

دوره 15، شماره 40، پاییز 1392، صفحه 71-113

سهیلا گل پور؛ رضا اسلامی


19. « کادی علیه شورای اتحادیه اروپایی » بررسی و تحلیل رأی قضیۀ

دوره 14، شماره 36، بهار 1391، صفحه 185-206

سید فضل الله موسوی؛ سید مهدی چهل تنی؛ سید مهدی موسوی


20. حقوق جهانی، از تئوری تا عمل با تاکید بر جهانی شدن حقوق بشر

دوره 14، شماره 36، بهار 1391، صفحه 1-26

محمود آخوندی؛ محمدعلی جاهد


21. اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری بین المللی

دوره 11، شماره 26، تابستان 1388، صفحه 203-243

سیدقاسم زمانی؛ هاله حسینی اکبرنژاد


22. حمایت از اقلیتها در اسناد جهانی حقوق بشر

دوره 7، شماره 16، تابستان 1384، صفحه 145-187

سید قاسم زمانی