کلیدواژه‌ها = مصلحت عمومی
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی دکترین مصلحت دولت در پرتو نظریه تعادل

دوره 17، شماره 47، پاییز 1394، صفحه 123-155

مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی


2. اندیشه اضطرارگرایی در مصاف با نظریه تعادل

دوره 15، شماره 42، زمستان 1393، صفحه 9-42

مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی