کلیدواژه‌ها = کارفرما
تعداد مقالات: 4
1. ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران

دوره 21، شماره 64، پاییز 1398، صفحه 217-232

10.22054/qjpl.2020.19073.1455

مجید نجارزاده هنجنی


3. درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی (فرانسه، انگلستان و ایران)

دوره 16، شماره 43، زمستان 1393، صفحه 109-134

اسداله یاوری؛ محمدقاسم تنگستانی


4. بررسی قانون کار و سیاست اشتغال

دوره 7، شماره 16، تابستان 1384، صفحه 187-213

علیرضا حجت زاده