کلیدواژه‌ها = خدمات عمومی
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم خدمات عمومی و تحول آن در پرتو دکترین کارکرد عمومی

دوره 19، شماره 56، پاییز 1396، صفحه 9-32

10.22054/qjpl.2017.8834.1193

محمد حسین زارعی؛ مجید نجارزاده هنجنی