انسان شناسی «سیاسی» مارکسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Anthropology "political " Marx

نویسنده [English]

  • Carlo Tulio Altan