نویسنده = برزگر، ابراهیم
تعداد مقالات: 5
1. اندیشه سیاسی فارابی و روش جستاری اسپریگنز

دوره 8، شماره 21، پاییز 1385، صفحه 53-79

ابراهیم برزگر؛ حبیب اله عباس تبارفیروزجاه


3. جهانی شدن، هویت و فقه سیاسی

دوره 6، شماره 10، بهار 1383، صفحه 25-47

ابراهیم برزگر


4. نظریه پخش و بازتاب انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 8، تابستان 1382، صفحه 39-73

ابراهیم برزگر


5. مفهوم غایت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام

دوره 4، شماره 6، تابستان 1381، صفحه 43-79

ابراهیم برزگر