دوره و شماره: دوره 19، شماره 55، تابستان 1396، صفحه 1-290 
5. گسترۀ کپی رایت نسبت به اطلاعات دولتی

صفحه 109-140

10.22054/qjpl.2017.7785

محمد هادی میرشمسی؛ حسام جلائیان دهقانی