اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1510
تعداد پذیرش 209
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 829
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 308

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقالات 538
تعداد مشاهده مقاله 1211427
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 590800
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 131 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 366 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 391 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 112 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 34 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 201 روز
درصد پذیرش 14 %