داوران

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

لیست داوران نشریه

نام داور سمت / سازمان
سعید رضا ابدی
علیرضا ابراهیم گل دانشگاه تهران
محمد امین ابریشمی راد استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان
سیدمحمدصادق احمدی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان واحد خوراسگان
بهناز احمدوند دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران
شجاع احمدوند دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمیدرضا آدابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
محمد آدمی دانش اموخته دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدعلی اردبیلی استاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
جواد ارسطا استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا آرش پور استادیار، گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
بهشید ارفع نیا دانشیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران، ایران سرپرست فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد
علی آزاددوین دانش اموخته حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی آزمایش استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه، تهران، تهران، ایران
کورش استوارسنگری استادیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلام، واحد شیراز، شیراز، ایران
عباس اسدی ارتباطات دانشیار، گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
وحید اسدزاده کارشناس مسئول حقوقی اداره مالیاتی استان البرز
رضا اسلامی دانشیار، گروه حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
شهریار اسلامی تبار دانشگاه عدالت
شاهین اسماعیل پور فداکار
پرستو اسماعیل زاده
داریوش اشرافی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مجتبی اشراقی آرانی استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجتبی اصغریان
جبار اصلانی
اصغر افتخاری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. رئیس دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
فاطمه افشاری دکترای حقوق عمومی مدرس
کامران آقایی
حسین آقایی جنت مکان
مسلم آقایی طوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
کیوان اقبالی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
وحید آگاه عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
مصطفی السان دانشگاه شهید بهشتی
حمید الهویی نظری هیات علمی
فرهاد امام
الهام امیری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
باقر انصاری دانشگاه شهید بهشتی
علی انصاری 1 دانشگاه خوارزمی
اسداله یاوری
ایرج بابایی دانشگاه علامه طباطبائی
مهناز بیات کمیتکی دانشگاه شهید بهشتی
مهناز بیات کمیتکی 20
حسین بادامچی زاده دانشگاه تهران
حسن بادینی دانشگاه تهران
محمود باقری دانشگاه تهران
مهدی بالوی دانشگاه تهران
امیر بی پروا دکتری حقوق بین الملل دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)
علی براتی
ابراهیم برزگر دانشگاه علامه طباطبائی
محمد برزگر خسروی پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس
ماشاء اله بناء نیاسری دانشگاه شهید بهشتی
مجید بنایی اسکویی دانشگاه علامه طباطبائی
حمید بهره مند استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد بهمنی دانشگاه ازاد
مسیح بهنیا گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران
آرین پتفت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی پیری عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
حمید رضا پرتو دانشجو دکترا حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
خیراله پروین دانشگاه تهران
فرهاد پروین دانشگاه علامه طباطبائی
زینب پورخاقان
بهزاد پورسید قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
منصور پورنوری دانشگاه آزاد اسلامی
سید عباس پورهاشمی موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا
کاوه پولادی
جواد تقی زاده دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
علی تقی زاده دانشگاه علامه طباطبائی
محمدقاسم تنگستانی دانشگاه خوارزمی
عباس توازنی
احمدرضا توحیدی دانشگاه قم
منوچهر توسلی نائینی دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
علی توکلی طبسی استادیار دانشگاه پیام نور
محمد جواد جاوید دانشگاه تهران
منصور جباری دانشگاه علامه طباطبائی
امین جعفری دانشگاه علامه طباطبائی
فریدون جعفری دانشگاه بوعلی سینا
حسن جعفری تبار دانشگاه تهران
علیرضا جلالی گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
محمد جلالی
محمود جلالی دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
ناهید جوانمرادی دانشگاه علامه طباطبائی
همایون حبیبی دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
توکل حبیب زاده استادیار/دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق
محمدکاظم حبیب زاده پژوهشگر در حقوق عمومی
محمد حبیبی مجنده
احمد حبیب نژاد استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
مهدی حدادی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
به آذین حسیبی مدرس دانشگاه
حوریه حسینی اکبرنژاد
هاله حسینی اکبرنژاد استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین،
سید علیرضا حسینی بهشتی دانشگاه تربیت مدرس گروه علوم سیاسی
علی حسنخانی وزارت امور خارجه
حسین حسینی کارنامی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
حسن خسروی هیات علمی دانشگاه پیام نور
منیر خلقی مدیر امور بین المللی و حقوقی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
مهراب داراب پور استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مهریار داشاب
علی دائی
علیرضا دبیرنیا مدیر گروه آموزشی حقوق عمومی- دانشگاه قم
بابک درویشی مدرس دانشگاه
علی دشتی
ابوالفضل دلاوری استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
علرضا دیهیم
مهدی ذاکریان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد ربیعی
حبیب اله رحیمی گروه حقوق خصوصی دانکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
حبیب اله رحیمی دانشگاه علامه طباطبائی
قدرت الله رحمانی استادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
حسین رحمت الهی عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
حسین رحمت الهی 3667 دانشگاه تهران
منصور رحمدل دانشگاه آزاد اسلامی
ولی رستمی
حسین رستم زاد استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی
خلف رضایی
صالح رضایی
محبوبه رضایی
مهدی رضایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
حسین رضازاده دانشگاه تهران
مصطفی رضائیان مهر کارشناس ارشد حقوقی/ شرکت ملی صادرات گاز ایران
فریبا رضی پور پژوهشگاه هوا و فضا
سید محمد حسن رضوی دانشگاه تهران
بهزاد رضوی فرد دانشگاه علامه طباطبائی
غلامرضا رفیعی
محمد حسین رمضانی قوام آبادی دانشگاه شهید بهشتی
احمد رنجبر عضو هیات علمی, مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه ازاد اسلامی بندرعباس
سعید رهایی دانشگاه مفید قم
روح اله رهامی دانشگاه تهران
عباسعلی رهبر دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی رهبر دانشگاه قرآن وحدیث
نوید رهبر عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
ابراهیم رهبری حقوق تجارت بین‌الملل، مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
عباسعلی رهبر 24 23 دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی زاهدی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا یزدانیان دانشگاه اصفهان
محمد زرشگی گروه حقوق عمومی و بین الملل،دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران
ستار زرکلام
شهرام زرنشان دانشگاه بوعلی سینا همدان
سیدقاسم زمانی دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
مسعود زمانی استادیار دانشگاه شیراز
سورنا زمانیان وکیل پایه یک دادگستری وعضوکانون وکلای مرکز
مصطفی زین الدین مشاور، وکیل دادگستری مدرس دانشگاه
سید علی سادات اخوی دانشگاه تهران
مهین سبحانی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
راحله سیدمرتضی حسینی دانشگاه خوارزمی
اناهیتا سیفی
سید جمال سیفی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق
غلامعلی سیفی زیناب دانشگاه شهید بهشتی
سیدناصر سلطانی دانشگاه تهران
محمد سلطانی
سیدناصر سلطانی 123 دانشگاه تهران
صادق سلیمی گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکزی، ایران
حجت سلیمی ترکمانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حسن سواری
عبدالمجید سودمندی استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سوده شاملو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سعید شجاعی ارانی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
محمدجواد شریعت باقری دانشگاه علوم قضایی
صادق شریعتی نسب 123456 ------------
محمد شریف عضو هیئت علمی
محمد شریف گروه حقوق عمومی و بین الملل ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران ، ایران
حسین شریفی طرازکوهی دانشگاه امام حسین (ع)
عبدالحسین شیروی دانشگاه تهران
ابراهیم شعاریان دانشگاه تبریز
مهدی شعبان نیا منصور گروه حقوق عمومی- دانشکده حقوق- واحد تهران مرکزی-دانشگاه آزاد اسلامی-تهران - ایران
مجید شکوهی مدیرعامل شرکت صنایع آموزشی
عرفان شمس
محمد شمسایی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی شهابی دانشگاه اصفهان
آرامش شهبازی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر محسن صادقی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی(موسسه حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران
حاتم صادقی زیازی گروه حقوق ،دانشکده حقوق و الهیات،دانشگاه پیام نور،تهران ایران
جواد صالحی دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
اسداله صحرانورد
علی صحرائیان 1 --------------------------------
علی صحرائیان 123456
کیوان صداقتی استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد تهران جنوب- مدرس دانشگاه علامه طباطبایی
ساسان صیرفی
محیا صفاری نیا دانشگاه امام صادق
محمد علی صلح چی
سیدیاسر ضیایی دانشگاه فم
صادق ضیایی بیگدلی
محمدرضا ضیایی بیگدلی
محمدرضا ضیایی بیگدلی 12 دانشگاه علامه طباطبائی
آزاده السادات طاهری دانشگاه سمنان
محسن طاهری
سیدحسین طباطبائی
نسرین طباطبائی حصاری دانشگاه تهران
فرهاد طلائی عضوهیات علمی دانشگاه شیراز
آرمین طلعت گنگچین دانشجو
عباس طوسی استادیار
علیرضا ظاهری ---------------------------------
عبدالله عابدینی عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)
زهرا عامری عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد
فیصل عامری دانشگاه علامه طباطبائی
بیژن عباسی دانشگاه تهران
سعید عباسی
محمود عباسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهدی عباسی سرمدی دانشگاه خوارزمی
بختیار عباس لو دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
حسین عبداللهی استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران
مهدی عبدالمالکی پژوهشگر حقوق بین الملل
محسن عبدالهی
محسن عبدالهی 1 دانشگاه شهید بهشتی
حمید عزیزی
ستار عزیزی 1 دانشگاه بوعلی سینا
پوریا عسکری دانشگاه علامه طباطبایی
عباسعلی عظیمی شوشتری پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)
اسماعیل یعقوبی
مسعود علیزاده استادیار دانشگاه پیام نور استان سمنان، مرکز گرمسار
حمیدرضا علومی یزدی دانشگاه علامه طباطبائی
هدی غفاری
حسین غلامی دانشیار
محمدجواد غلامرضا کاشی دانشگاه علامه طباطبائی
مسعود فریادی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
محمدمهدی فرقانی دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده علوم ارتباطات
مصطفی فضائلی عضو هیأت علمی دانشگاه قم دانشیار کروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق
غلام نبی فیضی چکاب عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علی محمد فلاح زاده عضوهیات علمی
یوسف قاسمی دانشگاه شهید بهشتی
سید محمد هادی قبولی درافشان عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
حمید قنبری دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
محمدجعفر قنبری جهرمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
جواد کاشانی
حمید کاظمی
عباس کاظمی نجف آبادی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد کاکاوند
کوروش کاویانی دانشیاردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
احمد کتابی
عباسعلی کدخدایی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ندا کردونی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
سیامک کریمی استاد مدعو دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
عباس کریمی استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
فاطمه کیهان لو
غلام حسن کوشکی 12 دانشگاه علامه طباطبائی
علی اکبر گرجی ازندریانی دانشیار دانشکده حقوق شهید بهشتی
علی اکبر گلرو
عصمت گلشنی فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق
حسن لطفی استادیار
همایون مافی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
محسن محبی استاد یار-دانشگاه ازاد-واحد علوم و تحقیقات
عقیل محمدی استادیار حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز،
قاسم محمدی دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا محمدزاده وادقانی دانشیار/دانشگاه تهران
فریده محمدعلی پور دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی/ تهران/ایران
محمد محمدی گرگانی
سیدهادی محمودی هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
زهرا محمودی کردی دانشگاه مازندران
غلامرضا مدنیان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
حسن مرادی دانشگاه علامه طباطبائی
فردین مرادخانی دانشگاه بوعلی سینا
علی مرادزاده استاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
حسن میرحسینی
مرتضی مردیها 12345
عباس میرشکاری استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد هادی میرشمسی دانشگاه علامه طباطبائی
احمد مرکزمالمیری استادیار پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
سیدمصطفی میرمحمدی عضو هیات علمی
علیرضا مسعودی
علی مشهدی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم
محمد مظهری 2 دانشگاه تبریز
امیر مقامی گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد.
علی مقدم ابریشمی دانشگاه علامه طباطبائی
حمیدرضا ملک محمدی
ناصرعلی منصوریان
مهدی مهدوی زاهد مدرس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
غلامرضا موحدیان
روح اله موذنی
حسنعلی موذن زادگان دانشگاه علامه طباطبائی
ابراهیم موسی زاده هیات علمی
ابراهیم موسی زاده
سیدفضل اله موسوی دانشگاه تهران
آیت مولائی استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران.
مرتضی ناجی
مرتضی نجابت خواه عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
مجید نجارزاده هنجنی مدیر گروه حقوق و حقوق عمومی دانشگاه علم و فرهنگ تهران
علی حسین نجفی ابرند آبادی دانشگاه شهید بهشتی
علی نجفی توانا
هیبت االه نژندی منش عضو هیدت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
نیما نصرالهی شهری فارغ التحصیل دکتری
حامد نیکونهاد استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم
حسین نواده توپچی
علی نواری استادیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی
رحیم نوبهار دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده حقوق
جعفر نوری یوشانلویی دانشگاه تهران
مهدی هداوند مدرس دانشگاه
مهدی هداوند 123456 دانشگاه علامه طباطبائی
مجتبی همتی
مجتبی واعظی
محمدجواد وزیری فرد دانشگاه قم
محمد رضا ویژه1 دانشگاه علامه طباطبایی
امیرساعد وکیل
حسن وکیلیان