بازنگری در قانون اساسی به مثابه اصل نانوشته

فائزه سلیم زاده کاکرودی؛ سیدناصر سلطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.54942.2477

چکیده
  قانون تأمین‌کننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم به‌روز‌رسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی به‌راحتی قابلیت اطلاق ندارد؛ زیرا برخلاف قوانین عادی، سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از همین رو، با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین ...  بیشتر