مبانی ممنوعیت مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی از منظر حقوق بین‌الملل (با نگاهی به انتقال ویروس کرونا از خفاش به انسان)

امیر مقامی؛ محمدرضا ملت؛ مسعود احسن نژاد

دوره 22، شماره 67 ، شهریور 1399، ، صفحه 167-191

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.52775.2413

چکیده
  مطابق گزارش­های سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا به عنوان علت بیماری کووید19 ریشه در انتقال ویروس از خفاش به انسان داشته ­است. بسیاری از این نوع بیماری­های کشنده، ناشی از تغذیه انسان از حیوانات وحشی است که منجر به تهدید امنیت انسانی میلیاردها انسان و مرگ چندصدهزار نفر شده است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال یافتن ...  بیشتر