ارزیابی مجموعه‌های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

روح اله مکارم؛ هادی طحان نظیف

دوره 23، شماره 74 ، خرداد 1401، ، صفحه 267-301

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.58358.2555

چکیده
  عدم تدوین و تنقیح قوانین از چالش‌‌های نظام حقوقی ایران است. علی‌رغم تلاش‌‌ها همچنان اهداف هنجارگذاری در این بخش محقق نشده است. برای یافتن علل این ناکارآمدی، بازخوانی ثمرات نهادهای پیشرو ضروری است. حاصل این آسیب‌‌شناسی می‌‌تواند به اصلاح، تقویت و تسریع این فرایند کمک کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی مجموعه‌‌های ...  بیشتر