نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19

آیت مولائی

دوره 22، شماره 70 ، خرداد 1400، ، صفحه 314-343

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.47434.2263

چکیده
  در عصر مدرن، اداره نهادی خدمات­رسان فرض می­شود که در وضعیت­عادی یا فوق­العاده باید در پی انجام خدمات عمومی باشد. این امر حاصل نمی­شود مگر اینکه از پیش در چارچوب اصل حکومت قانون صلاحیت­هایِ آن تعریف شده باشد. در این نوشتار تلاش شده است صلاحیت‌های اداره در وضعیت بحران با توجه به بحران کووید 19 به بحث حقوقی گذاشته شود. لذا به ...  بیشتر