شناخت مفهوم و مصادیق خطر اجتماعی در حقوق ایران و فرانسه

حسن مرادزاده؛ ندا عسکری نیا

دوره 18، شماره 52 ، آذر 1395، ، صفحه 107-128

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.6793

چکیده
  از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می‌گذارد و سطح معاش را به پایین­ترین حد خود می­کشاند که سبب می­شود دولت­ها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین ...  بیشتر