بررسی انهدام پهپاد امریکایی توسط نیروهای نظامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل

سیامک کرم زاده؛ عبدالله عابدینی

دوره 22، شماره 68 ، مهر 1399، ، صفحه 203-226

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.11532.2243

چکیده
  در تاریخ 30 خرداد 1398 نیروهای نظامی ایران یک پهپاد متعلق به دولت امریکا را که در حال جاسوسی بود پس از عدم توجه به هشدارهای رادیویی بر فراز قلمرو سرزمینی ایران سرنگون کردند. مطابق کنوانسیون شیکاگو 1944 پرواز هواپیمای نظامی و یا غیرنظامی از نوع بی‌سرنشین بر فراز قلمرو سرزمینی دولت خارجی نیازمند کسب اجازه قبلی است. قانون مناطق دریایی ایران ...  بیشتر

ارتباط میان کمیته تحریمی 1737 و کمیسیون مشترک در پرتو اجرای برجام: اختتام یا تعلیق؟

عبدالله عابدینی؛ زهرا سادات شارق

دوره 18، شماره 53 ، اسفند 1395، ، صفحه 149-171

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7180

چکیده
  انعقاد برجام به واقع تغییری شگرف را در فرآیند رسیدگی موضوع هسته‌ای ایران در شورای امنیت ایجاد کرد. تغییر رویه شورای امنیت نسبت به کمیته تحریمی 1737، از جمله تغییرات مهم در این راستا محسوب می‌شود. مفاد قطعنامه 2231(2015) گویای پایان کار کمیته مزبور همزمان با لغو تحریم‌هاست. در صورتی که، بخشی از تحریم‌ها همچنان تا روز اختتام قطعنامه 2231 ادامه ...  بیشتر

استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی علیه ایران در جنگ تحمیلی: مسئولیت اشتقاقی ایالات متحده امریکا

محمد ستایش پور؛ عبداله عابدینی

دوره 17، شماره 50 ، فروردین 1395، ، صفحه 143-169

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.3969

چکیده
  در دنیای کنونی بینالمللی، ارتکاب اعمال متخلفانهای که بیشاز یکبازیگر در آن نقش دارند افزایشیافته است. ازاینرو، طرح 2001 کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی دولت و طرح 2011 این نهاد در خصوص مسئولیت سازمانهای بینالمللی، به مسئولیت در ارتباط با عمل غیر، که از آن به مسئولیتاشتقاقی یاد شده است، توجه داشته و نیز محاکم بینالمللی ...  بیشتر