درآمدی مقایسه ای بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی (مطالعه نظام های انتخاباتی ایران، فرانسه، روسیه و امریکا)

شجاع احمدوند؛ فردوس صابر ماهانی

دوره 17، شماره 49 ، اسفند 1394، ، صفحه 9-35

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.2368

چکیده
  تأمین صحیح هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها نقش مهمی در سلامت نظام انتخاباتی و همچنین جلوگیری از فسادهای مالی و سیاسی بعد از احراز پست­ های مربوطه دارد. اصول حاکم بر  تبلیغات  بخش مهمی از قوانین انتخاباتی را به خود اختصاص می‌دهد اما قوانین انتخابات سیاسی جمهوری اسلامی ایران توجه کافی به نظارت بر بعد مالی تبلیغات انتخاباتی نشان ...  بیشتر