ماکس وبر و مسائل حقوق اساسی

فردین مرادخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2021.53230.2441

چکیده
  حقوق اساسی یکی از مهم‌ ترین حوزه‌های دانش حقوق است و ارتباط نزدیک آن با علم سیاست باعث شده است اندیشمندان دیگر حوزه‌های علوم انسانی نیز در خصوص مفاهیم و اصول این دانش سخن بگویند. ماکس وبر یکی از مهمترین اندیشمندان سده‌های اخیر، درباره دانش حقوق و به ویژه حقوق اساسی تاملات دقیقی کرده است. او در زمانه ‌ای پرآشوب می‌زیست و شاهد قدرت ...  بیشتر

نگهبان قانون اساسی در اندیشه کارل اشمیت

فردین مرادخانی

دوره 22، شماره 70 ، خرداد 1400، ، صفحه 130-158

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2020.45822.2221

چکیده
  دادرسی اساسی بعنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به‌تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود، الگوهای متعددی از آن ارائه دادند. این تئوری در قرن بیستم توسط هانس ...  بیشتر