محصولات غذایی ترا ریخته و چالش‌های پیش‌رو از منظر حق بر غذا

محمود عباسی؛ نجمه رزمخواه

دوره 16، شماره 45 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 53-75

چکیده
  در چارچوب حقوق بین‌الملل بشر، حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذایی است که پاسخگوی نیازهای تغذیه‌ای او بوده و فاقد عناصر سمی و خطرناک باشد. ارائه محصولات غذایی ترا ریخته و عوارض ناشی از تغذیه با این محصولات غذایی برای مصرف‌کنندگان، موجب بروز نگرانی‌های جدی در میان فعالان حقوق بشری شده است. هر دولتی موظف است اطمینان ...  بیشتر