شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی

غلامعلی قاسمی؛ محمد صالح تسخیری

دوره 19، شماره 55 ، شهریور 1396، ، صفحه 215-243

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7789

چکیده
  بهره‌مندی از شخصیت حقوقی بین‌المللی برای یک بازیگر عرصه بین‌الملل، امتیاز بزرگی است که به تسهیل فعالیت‌ها و برخورداری ازصلاحیت لازم برای اعمال حقوق و تکالیف وی می‌انجامد. امروزه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی میان‌دولتی، اشخاص مسلم حقوقی حقوق بین‌الملل به حساب می‌آیند اما در مورد شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی ...  بیشتر