انسانی شدن حقوق دریاها در پرتو تعامل حقوق دریاها حقوق بشر

زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده

دوره 23، شماره 74 ، خرداد 1401، ، صفحه 213-239

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.57588.2538

چکیده
  از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین‌المللی دریافت نمی‌کند. درحالیکه حقوق بشر به همان میزانی که در خشکی اعمال می‌گردد در دریا نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وضعیت چندپارگی در حقوق بین الملل، برخورد حقوق بشر با حقوق دریاها بسترهای لازم برای انسانی ...  بیشتر

بررسی مفهوم آبهای تاریخی در پرتو پرونده دریای چین جنوبی

الهام امین زاده؛ زهرا سادات شارق

دوره 21، شماره 64 ، مهر 1398، ، صفحه 33-60

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.30619.1794

چکیده
   یکی از عرصه­های تعارض حقوق ناشی از عرف و معاهده، در بستر دریا تجلی می­یابد. زمانیکه دولتی با استناد به عرف در صدد اثبات حقوق تاریخی خود بر پیکره­ایی از آب برمی­آید که یا تحت حاکمیت دولت دیگری است و یا جزء دریای آزاد قرار می­گیرد. تعارض در منافع دولت­های حاشیه دریای چین جنوبی با ادعای حاکمیت تاریخی و حقوق تاریخی چین با استناد ...  بیشتر

ارتباط میان کمیته تحریمی 1737 و کمیسیون مشترک در پرتو اجرای برجام: اختتام یا تعلیق؟

عبدالله عابدینی؛ زهرا سادات شارق

دوره 18، شماره 53 ، اسفند 1395، ، صفحه 149-171

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7180

چکیده
  انعقاد برجام به واقع تغییری شگرف را در فرآیند رسیدگی موضوع هسته‌ای ایران در شورای امنیت ایجاد کرد. تغییر رویه شورای امنیت نسبت به کمیته تحریمی 1737، از جمله تغییرات مهم در این راستا محسوب می‌شود. مفاد قطعنامه 2231(2015) گویای پایان کار کمیته مزبور همزمان با لغو تحریم‌هاست. در صورتی که، بخشی از تحریم‌ها همچنان تا روز اختتام قطعنامه 2231 ادامه ...  بیشتر