موانع اجرای آراء ایکسید در اتحادیه اروپا: تحلیلی بر رای میکولا

علی حسنخانی

دوره 21، شماره 64 ، مهر 1398، ، صفحه 233-256

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.30366.1782

چکیده
  در پرونده میکولا؛ دیوان داوری، دولت رومانی را به دلیل لغو مشوق‌های سرمایه‌گذاری تعهد شده و با استناد به نقض اصل رفتار عادلانه و منصفانه مقرر در موافقت‌نامه دوجانبه میان سوئد و رومانی به پرداخت غرامت محکوم کرد. کمیسیون اروپا که وجود مشوق‌های سرمایه‌گذاری را ناقض مقررات اتحادیه در زمینه کمک دولتی می‌دانست، اقدام به صدور تصویب‌نامه‌ای ...  بیشتر

اقدامات متقابل در قبال تعهدات حقوق بشری

علی حسنخانی؛ جمال سیفی

دوره 19، شماره 56 ، آذر 1396، ، صفحه 34-58

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.11593.1268

چکیده
  در غیاب ابردولتی کاملاً سازماندهی‌ شده در عرصة روابط بین­الملل، این امر مورد پذیرش قرار گرفته است که دولت زیان­دیده می­تواند در واکنش نسبت به نقض یک تعهد بین­المللی دست به اقدامات متقابل زند. با این وجود، قلمرو و شرایط توسل به اقدامات متقابل نامحدود نیست، به­ویژه زمانی که در مورد دولت‌هایی باشد که تعهدات حقوق بشری خود را ...  بیشتر