ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران

مجید نجارزاده هنجنی

دوره 21، شماره 64 ، مهر 1398، ، صفحه 217-232

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.19073.1455

چکیده
  مشاغل کارگری و کارمندی به لحاظ وضعیت حقوقی، مصداق «کار تابع» هستند که با وجود برخی مشابهت‌ها در نظام‌های حقوقی دوگانه، دارای ویژگی‌های مفهومی خاصی بوده و بنابراین تشخیص و تمییز مصادیق آن‌ها دارای آثار عملی مهم و فراوانی است. مقاله پیش‌رو در نظر دارد این شباهت‌ها و تفاوت‌ها را تشریح کرده و ملاک تمییز این دو اصطلاح (کارگر و ...  بیشتر

مفهوم خدمات عمومی و تحول آن در پرتو دکترین کارکرد عمومی

محمد حسین زارعی؛ مجید نجارزاده هنجنی

دوره 19، شماره 56 ، آذر 1396، ، صفحه 9-32

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.8834.1193

چکیده
  از ابتدای طرح نظریه خدمات عمومی، خدمات عمومی با ابهام مفهومی مواجه بوده و ملاک ماهوی تمییزِ آن- حداقل در عرصه عمل- مشخص نبوده است. این ابهام با خصوصی‌سازیِ خدمات عمومی و زیر سؤال رفتن ملاک «مداخله دولت» و «هدف نفع عمومی»، مضاعف شد. در چنین شرایطی، دکترین کارکرد عمومی با هدف حمایت از حقوق اساسی شهروندان و انتظارات موجه آن‌ها ...  بیشتر