فن آوری های جدید ارتباطی و تضمین حقوق بشر

محمد علی صلح چی؛ امیر بی پروا

دوره 20، شماره 60 ، آبان 1397، ، صفحه 99-124

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.23789.1579

چکیده
   فناوری‌ ارتباطی به‌صورت عام به‌عنوان ابزاری مؤثر در دوران معاصر نقشی انکارناپذیر در تحولات دنیا دارند که در انتقال و دریافت اخبار و اطلاعات ویژگی منحصربه‌فردی دارا هستند. ویژگی ممتاز این فناوری‌ها را باید در دیده‌بانی مستقیم وقایع و انتقال سریع آن به مخاطبین دانست. این ویژگی در ارتباط با حمایت از حقوق بشر دارای اهمیت خاصی ...  بیشتر