تحول در نظام قضایی داخلی ملل متحد

مهدی حدادی؛ سیدمحسن حکمتی مقدم

دوره 19، شماره 55 ، شهریور 1396، ، صفحه 167-193

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7787

چکیده
  دادگاه‌های داخلی ملل متحد نهادهایی مبتنی بر اساسنامه هستند که توسط مجمع عمومی ملل متحد و در پاسخ به نیاز به یک نظام قضایی مستقل، موثر، شفاف و کارآمد ایجاد شده‌اند تا تضمین‌کننده مسوولیت‌‌پذیری مدیران و تصمیم‌گیران باشند. با وجود این دادگاه‌ها، کارمندان اطمینان خاطر دارند که می‌توانند در مقابل تصمیمات ناعادلانه و نادرست اعتراض ...  بیشتر