تقابل‌دو نظام «مؤسسه- مالک» و «مخترع-مالک» در تحقیقات تأمین‌مالی‌شده‌ توسط بخش عمومی

محمد هادی میرشمسی 11؛ مریم فرضی

دوره 21، شماره 65 ، اسفند 1398، ، صفحه 9-42

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.29486.1752

چکیده
  دولت‌ها در برخی موارد مستقیماً تحقیقات انجام داده و گاهی آن را تأمین مالی می‌کنند. نظام حقوقی حاکم بر نتایج و یافته‌های تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی، ازجمله موارد مهم در بهرهبرداری از این اموال فکری است. برخی کشورها قواعد ویژه‌ای برای این تحقیقات وضع کرده‌اند که دو دسته عمده آن عبارت است از: نظام مؤسسه- مالک و نظام مخترع- ...  بیشتر

گسترۀ کپی رایت نسبت به اطلاعات دولتی

محمد هادی میرشمسی؛ حسام جلائیان دهقانی

دوره 19، شماره 55 ، شهریور 1396، ، صفحه 109-140

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7785

چکیده
  حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی­رایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهره­مندی غیرمجاز دیگران از آفرینش­های ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد می­تواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود. پاره­ای از آثار– که دسترسی و امکان استفاده از آن ...  بیشتر