گسترۀ کپی رایت نسبت به اطلاعات دولتی

محمد هادی میرشمسی؛ حسام جلائیان دهقانی

دوره 19، شماره 55 ، شهریور 1396، ، صفحه 109-140

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7785

چکیده
  حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی­رایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهره­مندی غیرمجاز دیگران از آفرینش­های ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد می­تواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود. پاره­ای از آثار– که دسترسی و امکان استفاده از آن ...  بیشتر