نقش آمبودزمانها در توسعه و ارتقای مردمسالاری

محمد جلالی؛ رضوان ضیائی

دوره 15، شماره 39 ، تیر 1392، ، صفحه 129-166

چکیده
  تجربه امروز بشر نشان داده که قدرت، چنانچه تحت نظارت و کنترل نباشد و خود را در برابر مردم پاسخگو نداند، لاجرم به فساد کشیده خواهد شد. لذا نظارت بر دستگاه های حکومتی حتی دریک نظام مردم سالار، یک نیاز ضروری است که درچارچوب قانون باید اِعمال شود. این امر در درجه نخست بر عهده دستگاه قضایی می باشد، اما پیچیدگی حاکم بر محاکم قضایی و اطاله دادرسی ...  بیشتر