مفهوم، معنا، زبان

احمد گل محمدی

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، ، صفحه 236-252

چکیده
  اگر در سادهترین شکل ممکن معناگرایی دلالت بر این داشته باشد که معنا در فرایند شناخت مهم است و برای دستیابی به شناخت معتبرتر باید به معنا هم توجه کنیم، بیگمان این پرسش اهمیت پیدا میکند که معنا چیست و چه نسبتی با شناخت دارد؟ نوشتار حاضر ادعا می کند که معنا حلقه اتصال مفهوم با شناخت است و بهواسطه معنا، مفهوم به شناخت تبدیل میشود. برای نشان ...  بیشتر

تبیین اقتصادی انقلاب اسلامی ایران؛ نگاهی به تحلیل چارلز کورزمن

احمد گل محمدی

دوره 7، شماره 17 ، دی 1384، ، صفحه 65-87

چکیده
    امروزه درباره پیامدهای انقلاب اسلامی ایران بسیار بیشتر نوشته می‌شود و درباره خود انقلاب اسلامی بسیار کمتر.بسیاری از همین اندک نوشته‌های‌ مربوط به خود انقلاب اسلامی هم در برگیرنده تحلیلها و تبیین‌های جدید و قابل‌ توجهی نیست،ولی در برخی موارد این ادعا صادق نیست؛از جمله نوشته‌های‌ چارلز کورزمن.او که در معدود پژوهشگران همچنان ...  بیشتر

روابط ایران و اسرائیل به روایت اسناد نخست وزیری (1357 - 1327)

احمد گل محمدی

دوره 4، شماره 6 ، تیر 1381، ، صفحه 79-109

چکیده
  روابط ایران و اسرائیل در واقع نمود برجسته‌ای از پنهان‌کاریهای سیاسی و ظاهرسازیهای عوام‌فریبانه بود. گرچه این‌روابط فراز و نشیبهای بسیاری داشت و معمولا به صورتی کم‌وبیش پنهان برقرار می‌شد،هرگز کاملا قطع نشد و باوجود نارضایتی افکار عمومی داخلی و اعتراضات دولتهای،حدود سی سال دوام‌ یافت.آنچه درپی می‌آید روایتی است مستند از این‌روابط ...  بیشتر