مبانی و آثار منع هم پوشانی تعهدات بیمه های اجتماعی

کوروش کاویانی

دوره 11، شماره 26 ، تیر 1388، ، صفحه 275-295

چکیده
  بیمه اجتماعی، به عنوان مولود تحولات اقتصادی و اجتماعی اروپای قرن نوزدهم، قریب پنجاه سال است که به کشور ما نیز راه یافته و تبعاً مقررات حاکم بر آن را نیز با خود به همراه آورده است. آفت این قبیل مقررات که خاستگاه بومی ندارند، فقدان آگاهی کافی به مبانی و عدم تلاش وافی برای کشف آن است. در این میان، حقوق تامین اجتماعی به دلیل دارا نبودن جایگاه ...  بیشتر

اصل 139 قانون اساسی و شرط داوری در قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی

کوروش کاویانی

دوره 3، شماره 5 ، دی 1380، ، صفحه 129-144

چکیده
    اصل 931 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف‌ دعوی خارجی است،موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.از این حکم عملا چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای‌ بین‌المللی را ندارد،زیرا تصویب این شرط امکان اجرای اصل 931 را از میان می‌برد. در مقالهء ...  بیشتر