سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بحران افغانستان

سید جلال دهقانی فیروزآبادی

دوره 8، شماره 20 ، تیر 1385، ، صفحه 7-23

چکیده
  از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران در سال 7531،موضوع افغانستان یکی از مسائل‌ و موارد مهم سیاست خارجی آن بوده است.با این همه،جایگاه و اهمیت این کشور در سیاست خارجی ایران یکسان نبوده است.بلکه با توجه به تحولات داخلی افغانستان، منطقه‌ای و بین المللی دستخوش تغییر شده است.به گونه‌ای که در برخی مواقع به علت بروز بحران‌های شدید و عمیق در این ...  بیشتر

تحول نظریه های منازعه و همکاری در روابط بین الملل

سید جلال دهقانی فیروزآبادی

دوره 5، شماره 8 ، تیر 1382، ، صفحه 73-117

چکیده
  منازعه،همزاد زندگی اجتماعی انسان بوده است و نوع خشونت‌آمیز آن،یعنی جنگ، همواره جنگ یکی از نگرانیهای وی برای ادامه حیات به شمار می‌رود.بنابراین،تلاشهای نظری‌ بسیاری توسط بشر برای توضیح منظم و قانونمند این پدیدهء اجتماعی صورت گرفته که‌ حاصل آن پردازش نظریه‌های مختلف در زمینهء جنگ و صلح و مناقشه و همکاری در روابط بین‌الملل می‌باشد.هریک ...  بیشتر