بزه دیدگان؛ حقوق و حمایتهای بایسته

مهرداد رایجیان اصلی

دوره 8، شماره 19 ، خرداد 1385، ، صفحه 117-139

چکیده
  حمایت از بزه دیده به منزله رویکردی مثبت نگر در حوزه بزه دیده شناسی، دستاورد پیوند یافته های بزه دیده شناسانه با سیاست جنایی در پرتو مفهومی به نام «پیشگیری» است. در این دیدگاه، حمایت از بزه دیده یا بزه دیده شناسی حمایتی، رهیافتی نو برای «پیشگیری از بزه دیدگی» است که در کنار مقوله «پیشگیری از بزه کاری» دو ضلع سیاست جنایی ...  بیشتر

جایگاه کیفر مرگ در جهان

مهرداد رایجیان اصلی

دوره 6، شماره 11 ، تیر 1383، ، صفحه 111-131

چکیده
  این مقاله بر پایه آمارهای«گروه پاسدار عفو بین‌الملل»و دیگر منابع معتبر،به بررسی‌ وضعیت کیفر مرگ در جهان می‌پردازد.مطالعه این مقاله نشان می‌دهد در کشورهای که‌ به رعایت سنتها و باورهای اعتقادی-فرهنگی خود پایبندند،کیفر مرگ همچنان معتبر است.در این میان،اعدام یکی از متدوال‌ترین مجازاتهای اصلی در حقوق کیفری ایران به‌ شمار می‌رود.از ...  بیشتر