مسوولیت بین المللی دولت؛ طرحهای تدوین شده کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در باب مسوولیت بین المللی دولت

نصرت اله حلمی

دوره 8، شماره 18 ، اردیبهشت 1385، ، صفحه 179-206

چکیده
  مسوولیت بین المللی دولت یکی از عمده ترین مباحث حقوق بین الملل به شمار می رود و در عین حال یکی از مباحثی است که اختلاف نظر دولت ها در باب آن وسعت و دامنه ای گسترده دارد و شاید همین امر موجب گردیده است که با وجود بیش از نیم قرن مساعی پی گیر کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، هنوز موضوع تدوین قواعد ناظر بر مسوولیت بین المللی دولت به ...  بیشتر