مبانی ایده اصلاح

سید مرتضی مردیها

دوره 6، شماره 10 ، فروردین 1383، ، صفحه 151-179

چکیده
  گفتار اصلاح‌گرا چیست و چه تفاوتهایی با گفتار انقلاب‌گرا دارد؟مبانی ایدهء اصلاح‌ کدام است،و چرا در نیمه دوم قرن بیستم،گرایشهای اصلاحی جایگزین گرایشهای انقلابی‌ شد؟مقتضیات تعهد و تقید به اصلاحات چیست؟اینها پرسشهایی است که در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.به نظر می‌رسد تغییر پارادایمی در فلسفه شناخت و تردید در نظریه تناظری ...  بیشتر

نقش تقارن در تحول انقلابی

سید مرتضی مردیها

دوره 5، شماره 8 ، تیر 1382، ، صفحه 157-189

چکیده
  در مورد تبیین پدیدهء انقلابی به‌طور عام و مصادیق آن سخن فراوان گفته شده است؛ سخنان علمی از منظر سیاسی،جامعه‌شناسی و اقتصادی؛از منظر پارادایم‌های علی، ساختاری و کارکردی،و اختیار عاقلانه.اما علیرغم این تنوع،و علیرغم نکات مهمی‌ که درباره«این پدیده در نظریه‌پردازی مختلف عنوان شده است،غالبا و بلکه عموما پدیدهء تحول انقلابی بیشتر ...  بیشتر

با کاروان حله، نخبگان میان وطن گرایی و جهان گرایی

سید مرتضی مردیها

دوره 4، شماره 6 ، تیر 1381، ، صفحه 109-131

چکیده
  هویت آسیب‌شناختی پدیدهء مهاجرت نخبگان در اتصال دقیق با نوع نگرش مبتنی بر تقسیم جهان به‌ دولت-ملتهاست.این نگرش در حال تغییر است و به همین دلیل آن هویت هم می‌تواند عوض شود.در گذشته وطن به‌معنای زادگاه بود در آینده چه بسا به‌معنای جهان باشد،و این هردو در یک نکته‌ مشترکند.در غیاب دولت-ملت،به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین مبانی مدرن هویت ...  بیشتر