دیوان داوری دعاوی ایران - امریکا مظهر برخورد دو تمدن در عرصه حقوقی

ناصر علی منصوریان

دوره 3، شماره 5 ، دی 1380، ، صفحه 144-174

چکیده
  دیوان داوری دعاوی ایران-امریکا یک مرجع داوری بین‌المللی موردی است که به دنبال بحران‌ «گروگانگیری در سفارت امریکا»و میانجی‌گری دولت الجزایر با امضای بیانیه‌های الجزایر(92 دیماه 9531)به سال 0631 در لاهه تشکیل شده است.دیوان مرکب از نه داور(سه ایرانی-سه‌ امریکایی-سه داور کشور ثالث)است که طبق قواعد داوری آنسیترال اختلافات مالی و حقوقی ...  بیشتر