سالانه بودن و فراسالانه بودن قوانین بودجه ای

سعید شجاعی ارانی

دوره 19، شماره 56 ، آذر 1396، ، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.11565.1266

چکیده
  سالانه­بودن و فراسالانه­بودن از اصول حقوقی هستند که بر قوانین بودجه­ای و فرآیند بودجه­ریزی اعمال می­شوند. این دسته از بایسته­های حقوقی پس از پیدایش پارلمانتاریزم در اروپا و با هدف تعیین قلمرو اختیارات بودجه­ای دولت و پارلمان پایه­گذاری شده­اند.در این نوشتار، که هدف­ آنارزیابی سیستم بودجه­بندی ایران در پرتو اصول ...  بیشتر