تقاضای پناهندگی شاهد در بازداشت از دولت میزبان در رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی

جواد صالحی

دوره 23، شماره 73 ، بهمن 1400، ، صفحه 41-70

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.28258.1708

چکیده
  شاهد در بازداشت با ادعای خطر جانی ناشی از ادای شهادت در دیوان کیفری بین‌المللی، متقاضی عدم استرداد به دولت متبوع و پناهندگی از دولت میزبان است. بر این اساس شعبه محاکمه دیوان کیفری بین‌المللی در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو با تفسیر مقررات مواد (1)68 و (7)93 اساسنامه و ارتباط آنها با ماده (3)21 اساسنامه قائل به تداوم بازداشت شاهد تا پایان ...  بیشتر

ایجاد مناطق حفاظت ‌شده در دریاهای آزاد؛ الگوی جدید سازمان ملل متحد و چالش‌های پیش‌رو

جواد صالحی

دوره 22، شماره 68 ، مهر 1399، ، صفحه 361-388

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.45083.2206

چکیده
  ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت‌شده در دریاهای آزاد، یکی از اهداف سازمان ملل متحد در موافقت‌نامه اجرایی جدید و الحاقی سوم به کنوانسیون حقوق دریاها است که در سال‌های اخیر بحث آن داغ شده است. از این حیث، بررسی ابعاد ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد واجد اهمیت و از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع ...  بیشتر

رویکرد دولت ساحلی در پرتو اصول و اسناد بین‌المللی در مواجهه با عملکرد کشتی خارجی

جواد صالحی

دوره 21، شماره 63 ، شهریور 1398، ، صفحه 241-269

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.25665.1631

چکیده
  بهره‌برداری از منابع زنده دریایی، از موضوعات قابل‌تامل در کنوانسیون حقوق دریاها است که برای تخطی از میزان مجاز آن ضمانت‌اجرا خاصی در نظر گرفته نشده است. با این‌وجود رویه‌قضایی محاکم بین‌المللی حاکی از اتکا به اصل احتیاط و اقدام مقتضی از سوی دولت صاحب‌پرچم است، ولی در صورت ایراد خسارت به زیست‌محیط دریاها در اکثر موارد منتهی به ...  بیشتر

چالش‌های دیوان کیفری بین‌المللی در پیگیری پرونده رئیس‌جمهور سودان: از مخالفت اتحادیه آفریقا تا عدم همکاری کشورهای عضو اتحادیه با دیوان کیفری

جواد صالحی

دوره 19، شماره 57 ، اسفند 1396، ، صفحه 69-89

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.12248.1292

چکیده
  پس از عدم موفقیت شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در تعلیق پرونده عمرالبشیر از سوی شورای امنیت، دیوان کیفری بین­المللی دومین حکم جلب عمرالبشیر را صادر می­کند. دیوان کیفری بین­المللی به موجب این حکم از دولت­های عضو اساسنامه رُم درخواست می‌کند که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بین­المللی همکاری کنند. اتحادیه ...  بیشتر