خصوصی سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی

نسرین طباطبائی حصاری

دوره 23، شماره 72 ، آبان 1400، ، صفحه 71-93

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.48743.2299

چکیده
  از یک سو ماهیت حاکمیتی سیستم های ثبتی سبب شده که امور ثبتی توسط بخش دولتی و از طریق کارمندان دولت اداره شوند و از سوی دیگر تفکر «کوچک کردن دولت» و «افزایش نقش نظارتی دولتها» سبب طرح خصوصی سازی سیستم های ثبتی گردیده که یکی از شیوه های آن واگذاری انجام امور ثبتی به متخصصان غیر دولتی یعنی نهاد دفاتر اسناد رسمی است. امری که به ...  بیشتر

نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی

نسرین طباطبائی حصاری

دوره 19، شماره 57 ، اسفند 1396، ، صفحه 203-225

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.12906.1310

چکیده
  سازمان تامین اجتماعی در تامین امنیتِ اقتصادیِ اشخاص تحت پوشش خود و در نتیجه بهبود شاخصه‌های رفاه و توسعه اجتماعی نقش موثری دارد. درآمد اصلی این سازمان به شیوه اخذ حق بیمه از افراد تحت پوشش تامین می‌شود که مدیریت صحیح آن در «تامین منابع مالی» برای  ارائه خدمات توسط سازمان نقش موثری دارد. با این وجود، جایگاه این سازمان در ساختار ...  بیشتر