ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه مجاور

محمد رضوی راد؛ ژانت بلک

دوره 22، شماره 69 ، اسفند 1399، ، صفحه 119-141

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.36491.1967

چکیده
  ماده 303 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حاوی فرضی حقوقی به نفع دولت ساحلی در خصوص برداشتن میراث فرهنگی زیر آب از بستر منطقه مجاور است. ارتباط این مقرره با ماده 33 کنوانسیون مزبور از یک سو و ماده 8 «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» از سوی دیگر ابهام‌ها و در نتیجه تفسیرهای متفاوتی را در خصوص ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ...  بیشتر

رعایتِ موافقتنامه‌های چندجانبه زیست محیطی توسط دولت ها و نقش تبادل اطلاعات در آن

فرهاد جم؛ ژانت بلیک

دوره 19، شماره 57 ، اسفند 1396، ، صفحه 92-125

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.14509.1345

چکیده
  هدف موافقتنامه‌های چندجانبه زیست‌محیطی، «رعایت»[1] این موافقتنامه‌ها توسط دولت­های عضو است. به این منظور مجموعه‌ای از اقدامات و کنش‌ها به کارگرفته می‌شود که عمدتاً «عملی‌سازی»[2] و «اجرا»[3] نام داشته و به ترتیب ناظر بر کنش­های «پیشینی» و «پسینی» است. این کنش­ها موجب می­شود اعضا در وهله نخست در ...  بیشتر