تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران

وحید نظری؛ ناهید جوانمرادی

دوره 19، شماره 57 ، اسفند 1396، ، صفحه 149-172

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.15453.1365

چکیده
   اطلاعات ژنتیکی و استفاده از آن، تغییرات عمیقی در برنامه‌­های عملی علم ژنتیک و کارکردهای آن به وجود آورده است. از جمله این تغییرات، ظهور «پزشکی شخصی» در مفهوم هماهنگ کردن درمان با بیمار، بر اساس ویژگی‌های ژنتیکی آن است. این نوع پزشکی، علاوه بر ارائه خدمات سلامتی و بهداشتی دقیق با استفاده از ژنتیک بیماران که انتخاب بهترین ...  بیشتر