الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران و معضل انتقال فناوری در صنعت نفت

فیصل عامری

دوره 19، شماره 55 ، شهریور 1396، ، صفحه 83-107

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7779

چکیده
  در این مقاله الزامات انتقال تکنولوژی پیش­بینی شده در مصوبه دولت و سه پیش­نویس نهادهای ذی­ربط وزارت نفت از دو بعد حقوقی و اقتصادی بررسی شده است. از منظر حقوقی ماهیت حقوقی شرکت عملیاتی مشترک، تبیین ذی­نفعان و نوع تکنولوژی مورد انتقال را مورد بحث قرارداده و به نتایج آتی رسیدیم: تشکیل و فعالیت شرکت عملیاتی مشترک و مشارکت اشخاص ایرانی ...  بیشتر