بازنگری در قانون اساسی به مثابه اصل نانوشته

فائزه سلیم زاده کاکرودی؛ سیدناصر سلطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.54942.2477

چکیده
  قانون تأمین‌کننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم به‌روز‌رسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی به‌راحتی قابلیت اطلاق ندارد؛ زیرا برخلاف قوانین عادی، سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از همین رو، با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین ...  بیشتر

محمدحسین نایینی و کشف مخرج مشترک میان افراد اهالی مملکت

سیدناصر سلطانی

دوره 24، شماره 76 ، آذر 1401، ، صفحه 79-107

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.54357.2467

چکیده
  مسئله این پژوهش نمایاندن ریشه‌های حقوق عمومی در مشروطیت است که مقدمات محق و سهیم شدن افراد اهالی مملکت در امور عمومی فراهم و مبادی تدوین مفهوم مشارکت سیاسی، در آن مهیا شد. این تحقیق چنین موضوعی را در آثار یکی از فقهای نامور این دوره بررسی می‌کند. مفهوم مشارکت سیاسی می‌بایست با تقیید و تحدید دو مدعی و مانع عرض اندام می‌کرد. نخست باید ...  بیشتر

اصول نانوشته قانون اساسی؛ آنسوی متن

سیدناصر سلطانی

دوره 22، شماره 70 ، خرداد 1400، ، صفحه 226-248

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.42697.2155

چکیده
  قانون اساسی را باید همچون «یکی» از عناصر نظم بزرگتری در شمار آورد که نظام سیاسی مبتنی بر آن است و «قانون اساسی نوشته» تنها یکی از این عناصر است. رابطه میان نیروهای سیاسی و توازن آنها بعنوان بستری که قانون اساسی در آن جریان می­یابد، مستقیماً زندگی آن را متأثر می­کند. در این مقاله مفهومی از قانون ­اساسی پی گرفته می‌شود ...  بیشتر

نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی

سیدناصر سلطانی

دوره 21، شماره 63 ، شهریور 1398، ، صفحه 215-239

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.20114.1474

چکیده
   بسیاری از متون بنیان‌گذار اندیشة سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقی­اند. زبان حقوق یکی از مهم‌ترین ابزارها و بستر بحث دربارة اندیشة سیاسی بوده است. بنابراین، در انتقال و ترجمة این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد و آن را بازشناخت. فقط در چنین شرایطی است که می­توان به ترجمة این آثار اعتماد کرد و به آن ...  بیشتر