اصلاح نظام‌های حقوقی در گذر تکامل حقوق تطبیقی

علی برجیان؛ حارث الدباغ

دوره 20، شماره 60 ، آبان 1397، ، صفحه 183-206

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.16237.1387

چکیده
  سیر تکاملی حقوق تطبیقی بیانگر این نکته است که استفاده از تطبیق در حقوق با هدف اصلاح سیستم‌های حقوقی، خصوصاً در مرحله قانون‌گذاری، آغاز شده است. حقوق تطبیقی نه‌تنها از ابتدای شکل‌گیری مدرن خود با این رسالت متولد شده؛ بلکه همواره در طول دوره رشد خود نیز در صدد یافتن بهترین راهکارها به همین منظور بوده است. این نوشتار بر آنست که تکامل ...  بیشتر