بررسی مقایسه‌ای فرآیند اجرای بودجه شهرداری‌ها در ایران و فرانسه

معصومه عامری؛ زهرا عامری

دوره 20، شماره 60 ، آبان 1397، ، صفحه 207-236

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.17992.1434

چکیده
  یکی از مراحل بودجه­ریزی در شهرداری­ها مرحله اجرای بودجه است. هرچند در فرایند بودجه ریزی، تهیه و تصویب بودجه بر اساس اطلاعات و تجربیات و به یاری روش­های سنجیده و جدید صورت می گیرد، اما در این فرایند، ضرورت اجرای صحیح بودجه بخش دیگر و مهم فعالیت خواهد بود. قوانین موضوعه در ایران و فرانسه به اجرای بودجه توسط شهرداری اذعان کرده‌اند. ...  بیشتر