حمایتهای احتیاطی و مساعدتی از حقوق مسافران هواپیما در صورت ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی

سیدعلی خزائی؛ محمدحسن صادقی مقدم؛ میلاد سلطانی

دوره 19، شماره 58 ، خرداد 1397، ، صفحه 29-55

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.18367.1444

چکیده
  ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی ممکن است منجر به تأخیر یا لغو پروازها و تحمیل خسارت‌هایی از قبیل تهیه­ بلیط دیگر و گران­تر از بلیط اولیه، هزینه­ اسکان، هزینه­ حمل و نقل و غیره برای مسافران گردد. علاوه بر این‌ها ممکن است مسافران در وقت مقرر نتوانند نسبت به انعقاد قراردادهای تجاری و یا اجرای تعهدات خود مبادرت ورزند و متحمل خساراتی ...  بیشتر