بحران کرونا و چالش های حق برسلامتی زنان مهاجر در پرتو حقوق بشر بین الملل

آناهیتا سیفی

دوره 23، شماره 74 ، خرداد 1401، ، صفحه 143-180

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.53058.2431

چکیده
  مهاجران با توجه به دسترسی محدود به مراقبت های بهداشتی ، عدم امنیت شغلی و وضعیت مهاجرتی نامناسب از آسیب پذیرترین افراد درگیر در شرایط فعلی هستند بنابراین هرگونه اقدام دولتها باید نیازهای اقشار آسیب پذیر از جمله زنان مهاجر را دربرگیرد. افزایش میزان مهاجرت زنان عامل نگرانی‌هایی در مورد مسائل امنیتی، بهداشتی، سلامتی شده است که نیاز ...  بیشتر