بحران کووید 19 و حقوق محیط زیست: فرصتها و چالشها

عرفان شمس

دوره 22، شماره 67 ، شهریور 1399، ، صفحه 193-218

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.53123.2437

چکیده
  با شیوع بیماری کووید-19در دنیا، اقدامات زیادی برای کاستن از آثار این همه‌گیری اجرایی شد. مهمترین آنها، توصیه به «ماندن در خانه» بود که  تبدیل به سر خط اصلی شعارهاشد. با این توصیه، مدارس، ادارات و کارخانه­ها تعطیل شدند. همه­گیری کووید-19 تا به حال تأثیرات بسیار زیادی در سبک زندگی مردم ایجاد کرده است و احتمالاً تبعات دیگری را ...  بیشتر